Comunicat de la Directia Regionala de Finante Publice Ploiesti

Publicata la 19 Mai 2014 - 9:55pm de Max-Media.ro

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti reaminteşte contrtibuabililor faptul că data de 26 mai 2014 este termen pentru:

• Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta de catre platitorii urmatoarelor venituri: din proprietate intelectuala; din contracte/conventii civile si de agent, expertiza contabila, tehnica, judiciara; din premii si jocuri de noroc; obtinute de nerezidenti; din alte surse;

• Depunerea Declaratiilor ( formularele 100; 112; 300; 301; 307; 311; 390 VIES; 394);

• Depunerea Declaratiei privind veniturile realizate din Romania – persoane fizice care au realizat venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare), venituri din activitati agricole, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare – cumparare valuta la termen, pe baza de contract (formular 200);
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabililor de către organele fiscale de domiciliu, sau se poate obţine prin accesarea adresei de Internet www.anaf.ro.
Nedepunerea Formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România” constituie contravenţie şi se sanctionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.
Pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate in anul 2013 contribuabilii nu depun formularul 200 – “Declaraţie privind veniturile realizate din România”.

• Depunerea Declaratiei privind veniturile realizate din strainatate – contribuabilii care au realizat venituri din strainatate: profesii libere, activitati comerciale, drepturi de propritate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii, precum si alte venituri aflate in strainatate (formular 201);

• Depunerea Cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2 % din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ (formular 230);

• Depunerea Declaratiei privind venitul estimat/ norma de venit – contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior (formular 220) – pentru anul in curs;

• Depunerea Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit (formular 221) – pentru anul in curs;

• Depunerea Declaratiei privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale (formular 223) – pentru anul in curs;

• Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania( formular 224) – pentru luna precedenta;

• Plata impozitului pe constructii, rata I.

Petre Daniel Cristian
DIRECTOR GENERAL

Ph-online.ro Northia Star Travel
Despre autor

Max-Media.ro este cel mai bun site de stiri din Prahova. Am aparut pe 1 martie 2011 si oferim informatii in timp real, atat din judet, cat si din tara sau strainatate. Pentru publicitate si sugestii va rugam sa ne scrieti pe maxmedia_ro@yahoo.com sau sa sunati la 0745144044

Comentează știrea: