DGFP Prahova: Calendarul declaratiilor fiscale pe luna aprilie 2013

Publicata la 23 Apr 2013 - 9:54am de Max-Media.ro

Data de 25 aprilie 2013 este termenul limită pentru:

1. Formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 1135/2012, pentru obligaţiile de plată cu termen de declarare lunar sau trimestrial;

2. Formularul 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 101/2008, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabilii:
- persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente;
- persoane fizice rezidente asociate cu persoane juridice române;
pentru trimestrul I 2013;

3. Formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, aprobat prin O.M.F.P. 1045/2012, pentru obligaţiile de plată cu termen de declarare lunar sau trimestrial (se depune obligatoriu on-line) ;

4. Formularul 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr.52/2012, pentru veniturile realizate în luna martie 2013;

5. Formularul 225 “Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială în contul impozitului pe caştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 2600/2010, aferent trimestrului I 2013, se depune de către contribuabilii care au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

6. Formularul 300 “Decont privind taxa pe valoarea adaugată”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 1790/2012, se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Formularul 301 “Decont special de taxă pe valoarea adaugată”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr.30/2011, se depune conform prevederilor art. 1563 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Formularul 311 ”Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin.(9) lit a) – e) din Codul fiscal”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr.418/2012, se depune potrivit art. 1563 alin. (10) din Codul fiscal;

9. Formularul 390 VIES ”Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/ prestările intracomunitare”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr.3162/2011, pentru livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare efectuate în luna martie 2013 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

10. Formularul 394 ”Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr.3596/2011, pentru luna martie 2013.

Data de 30 aprilie 2013 este termenul limită pentru:

1. Formularul 120 “Decont privind accizele” pentru anul 2012, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr.1950/2012;
2. Formularul 130 “Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă” pentru anul 2012, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr.1950/2012;
3. Depunerea situaţiilor financiare aferente anului 2012 de către persoanele juridice fără scop patrimonial şi societăţile cooperatiste.

Petre Daniel Cristian
DIRECTOR EXECUTIV

Ph-online.ro Northia Star Travel
Despre autor

Max-Media.ro este cel mai bun site de stiri din Prahova. Am aparut pe 1 martie 2011 si oferim informatii in timp real, atat din judet, cat si din tara sau strainatate. Pentru publicitate si sugestii va rugam sa sunati la 0745144044

Comentează știrea: