Noi reglementari privind taxa de timbru

Publicata la 2 Iul 2013 - 8:54pm de Max-Media.ro

Primăria Municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Finanţe Locale, anunţă contribuabilii ploieşteni că prin Ordonanţa de Urgenţă nr.80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru, s-au modificat cuantumul taxelor judiciare de timbru şi modalitatea de restituire a acestora.

Cuantumul taxelor judiciare de timbru se stabileşte de către instanţa de judecată.

Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar la casieriile noastre situate în B-dul Independentei nr. 16, Str. Basarabi nr.5; Soseaua Vestului nr. 19; în incinta Halelor Centrale, etaj 1- la sediul Directiei de Gestiune Patrimoniu şi în incinta Tribunalului Prahova – str. Gh. Lazăr nr.6.

Totodată s-au instituit reglementări noi privind modalităţile de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbre. Acestea se restituie, după caz, integral, parţial sau proporţional, la cererea petiţionarului adresată instanţei judecătoreşti, în următoarele situaţii:
a) când taxa plătită nu era datorată;
b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;
c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale;
d) când acţiunea corect timbrată a fost anulată în condiţiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă sau când reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât;
e) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat;
f) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;
g) în cazul în care instanţa de judecată se declară necompetentă, trimiţând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicţională, precum şi în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competenţa instanţelor române;
h) când probele au fost administrate de către avocaţi sau consilieri juridici;
i) în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abţine sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă;
j) în alte cauze expres prevăzute de lege.

În acest sens, noutatea adusă de actul normativ este faptul că cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti la care s-a introdus acţiunea sau cererea.

Cererea de restituire soluţionată de instanţa de judecată va fi depusă în vederea restituirii la unitatea administrativ-teritorială la care a fost achitată taxa.

Astfel, la registratura Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, contribuabilul va anexa la cererea de restituire documentele emise de instanţa de judecată, copie carte de identitate. Totodată în cererea de restituire va preciza şi modalitatea de virare a sumelor, în cont bancar sau prin casieriile instituţiei.

Altă modificare adusă prin Ordonanţa de Urgenţă se referă la faptul că sumele reprezentând taxe judiciare de timbru nu se mai fac venit exclusiv la bugetul local, ci 30% din sumele colectate se virează către bugetul de stat. Această cotă, începând cu data de 1 ianuarie 2014, se majorează la 45%.

Ph-online.ro Northia Star Travel
Despre autor

Max-Media.ro este cel mai bun site de stiri din Prahova. Am aparut pe 1 martie 2011 si oferim informatii in timp real, atat din judet, cat si din tara sau strainatate. Pentru publicitate si sugestii va rugam sa sunati la 0745144044

Comentează știrea: