Agenția Națională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice un proiect de act normativ prin care se reglementează modul în care pot fi utilizate...

26 OCTOMBRIE TERMEN PENTRU : • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de către plătitorii următoarelor venituri: din proprietate...

Guvernul va scuti şi persoanele fizice, pe lângă firme, de la plata penalităţilor stabilite pentru întârzierea la achitarea datoriilor către bugetul...

NU UITAŢI ! 25 SEPTEMBRIE TERMEN PENTRU : • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de către plătitorii următoarelor venituri:...

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti reaminteşte contrtibuabililor faptul că data de 26 mai 2014 este termen pentru: • Plata...

CALENDARUL DECLARAŢIILOR DIN LUNA OCTOMBRIE 2013 25 OCTOMBRIE TERMEN PENTRU: • Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit aferente trim...