Vezi ce proiecte se afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Campina, de joi, 25 iulie

Publicata la 22 Iul 2013 - 2:52pm de Max-Media.ro

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina
din data de 25 iulie 2013

1. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfasurata in semestrul I al anului 2013.
– Prezinta d-na Nitulescu Elena – consilier in cadrul Serviciului asistenta sociala si autoritate tutelara.
2. Raport privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol pe semestrul I al anului 2013.
– Prezintă d-na Iordache Gabriela si dl.Sichim Ion – consilieri in cadrul Serviciului administratie publica locala, agricol, relatii cu publicul.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie pe semestrul I a bugetului local al municipiului Campina, a contului de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne si aprobarea contului de executie pe semestrul I a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2013.
– Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii numarului de posturi la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Campina si a institutiilor cu sau fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.77/2013.
– Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Campina, precum si cele ale institutiilor cu sau fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local.
– Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului, a participarii municipiului Campina, in calitate de solicitant si a cheltuielilor aferente Proiectului „Egalitatea de sanse si gen prin antreprenoriat si calificare”.
– Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului, a participarii Municipiului Campina, in calitate de solicitant si a cheltuielilor aferente Proiectului „Meseria se invata, nu se fura!”.
– Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.
8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.2 din H.C.L. nr.129/3 sept.2009 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului municipal Campina”.
– Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina
9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1, art.3, alin.(2) si art.3, alin.(4) din H.C.L. nr.134 din 14 sept.2009 referitoare la implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al spitalului municipial Campina” in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013.
– Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii Consiliului Local al municipiului Campina adresata Ministerului Educatiei Nationale de a emite Avizul conform referitor la schimbarea destinatiei imobilului – Camin de elevi si a terenului aferent, situat in municipiul Campina, str.Lt.Col.Erou Oprescu Adrian, nr.4.
– Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Campina in domeniul public al statului a unor imobile – constructii, aferente blocurilor E11 si E13 si reglementarea juridica a terenurilor aferente.
– Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului cu privire la cresterea si detinerea cainilor in municipiul Campina.
– Initiator dl.Pitigoi Ioan – Adrian – consilier.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional la contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan nr.1.926/31 ian.2013.
– Initiatori membrii Comisiei de specialitate administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comerț, ş.a.m.d.
14. Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului (teren), situat in municipiul Campina, Tarla 17, P 496, Nr. cadastral 24997, in suprafata de 15.842,00 m.p., in lotul 1 – 224,00 m.p. (intravilan), lotul 2 – 637,00 m.p. (extravilan), lotul 3 – 2.665,00 m.p. (intravilan) și lotul 4 – 12.316,00 m.p. (extravilan).
– Initiator dl.Nistor Marian – consilier.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzării fara licitatie publica a terenului aferent constructiei, prin exercitarea dreptului de preemtiune de catre dl.Adam Tiberiu si d-na Adam Margareta, domiciliati in municipiul Campina, Aleea Crinului, nr.1.
– Initiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea vazarii fara licitatie publica a terenului aferent constructiei, prin exercitarea dreptului de preemtiune de catre dl.Feraru Vasile – Lucian, domiciliat in municipiul Campina, Aleea Crinului, nr.1.
– Initiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului aferent constructiei, prin exercitarea dreptului de preemtiune de catre d-na Dudaș Elena, domiciliată în București, Calea Ferentari, nr.72, bl.3B, sc.1, et.3, ap.8 – sector 5.
– Initiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al municipiului Campina a terenului in suprafata de 168,00 m.p., T 83, Parcela 960, situat in municipiul Campina, Calea Doftanei, f.nr.
– Initiator dl.Enache Dragomir – consilier.
19. Intrebari, interpelări, diverse.

Ph-online.ro Northia Star Travel
Despre autor

Max-Media.ro este cel mai bun site de stiri din Prahova. Am aparut pe 1 martie 2011 si oferim informatii in timp real, atat din judet, cat si din tara sau strainatate. Pentru publicitate si sugestii va rugam sa ne scrieti pe maxmedia_ro@yahoo.com sau sa sunati la 0745144044

Comentează știrea: